Samen delen

Waarom samen delen

Een paar jaar geleden heb ik in mijn directe omgeving een aantal zeer vervelende gebeurtenissen meegemaakt. Als je dan met beide benen op de aarde wordt gezet ben je voor een relatief korte periode erg bewust hoe belangrijk de kleine dingen in het leven zijn.

In deze periode maar ook daarna heb ik erg de behoefte gehad om dit van me af te schrijven. Ik merkte ook dat ik herinneringen wilde delen met degene die betrokken waren bij deze gebeurtenissen. Een laagdrempelig middel zoals WhatsApp werkt dan prima om herinneringen uit te wisselen. Echter verdwijnen deze berichten en foto's langzaam naar de achtergrond met als gevolg dat je na een paar jaar deze waardevolle herinneringen nergens meer kunt terugvinden.

Na het lezen van 'The top five regrets of the dying' van de Australische verpleegster 'Bronnie Ware' ben ik geïnspireerd geraakt en gestart met het bedenken van een systeem waarmee ik vervelende maar ook leuke momenten kon vastleggen én delen met mensen die belangrijk voor me zijn.

'The top five regrets of the dying' is een resultaat van intense gesprekken met oudere mensen waarvan genezing niet (meer) mogelijk is. Dit is vraag die Bronnie aan haar patiënten stelde:

Als je nu terug kijkt op je leven, waar heb je dan het meeste spijt van.

 1. Ik wilde dat ik de moed had gehad om trouw te blijven aan mijzelf, in plaats van te leven zoals anderen van mij verwachtten.
  Volgens Ware werd dit het vaakst genoemd. Veel patiënten vertelden haar dat ze betreurden dat ze hun dromen zo snel hadden opgegeven.

 2. Ik wilde dat ik niet zo hard had gewerkt.
  Veel patiënten hadden diepe spijt dat ze, door hun werk, te weinig tijd hadden doorgebracht met hun kinderen en hun partner.

 3. Ik wilde dat ik de moed had gehad op mijn gevoelens uit te spreken.
  Veel mensen hadden te vaak hun emoties onderdrukt om anderen niet voor het hoofd te stoten. Dat had geleid tot verbittering en wrok.

 4. Ik wilde dat ik mijn vriendschappen beter had onderhouden.
  Veel patiënten vertelden Ware dat ze hun vrienden van vroeger zo misten.

 5. Ik wilde dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn.
  Angst voor verandering had ervoor gezorgd dat veel mensen waren blijven hangen in een leven waar ze eigenlijk niet tevreden over waren.

Ik hoop dat we samen iets bewuster kunnen omgaan met de dingen die aan het einde zo belangrijk blijken te zijn. Onderstaande fimpje zegt alles :)

Waarom eerlijk verdelen

Na het overlijden van mijn vader, nu alweer meer dan 10 jaar geleden, heb ik gevoeld wat het betekent als er iemand waar je veel van houdt plotseling wegvalt. Alsof een fundament onder je wegvalt, een leegte en een verdriet dat ik nooit eerder heb gevoeld. Omdat mijn moeder nog leeft en we gelukkig een goede familieband hebben hoefden we niets te verdelen. De hele afwikkeling was desondanks een flinke klus. Juist in een tijd dat je helemaal niet met praktische dingen bezig wilt zijn, komt er een hoop op je af. Het is mijn persoonlijke drijfveer geworden om de afwikkeling en verdeling makkelijker te maken.

Ik ben nu op een leeftijd gekomen waarbij leeftijdsgenoten soms al komen te overlijden. Ook vallen ouders van vrienden steeds meer weg.

Waar ik me zo over kan verbazen is dat het verdelen van de erfenis zowel het beste als het slechtste bij mensen naar boven kan halen. Door de emoties in die periode na overlijden, en regelmatig ook bij de gebroken gezinnen die helaas steeds vaker voorkomen, worden verschillen tussen erfgenamen uitvergroot en liggen conflicten bij een afwikkeling op de loer. Ik vind het zo verdrietig als er een conflict ontstaat over spullen die niet van jou zijn.

Ook valt het me op dat er in deze digitale tijd bijna geen online hulpmiddelen zijn om families bij de afwikkeling te helpen. Dit terwijl meer dan 70% van de families de afwikkeling zelf doet.

Begin 2015 ben ik me hier in gaan verdiepen. Via vrienden en bekenden ben ik in contact gekomen met oud-erfnamen, en door gesprekken met hen ben ik meer gaan leren over alles waar je bij de afwikkeling en het verdelen van de erfenis mee te maken krijgt. De rode draad in die gesprekken was: gevoeligheden in familierelaties, eerder gemaakte (soms halve) afspraken, emotionele waarde van spullen en financiële waarde zijn belangrijke onderwerpen.

Deze inzichten heb ik met een groep van online experts vertaald naar manieren om families online te ondersteunen. Daarnaast hebben we een groep van (oud) notarissen, mediators en andere experts om ons heen verzameld en onze ideeën getoetst en aangescherpt. Hier is de dienst Eerlijkverdelen uit ontstaan.

Met Eerlijkverdelen willen we de afwikkeling van een erfenis makkelijker maken en een bijdrage leveren aan een betere wereld waarbij families met elkaar er beter uit kunnen komen.

Heb jij tips of ervaringen om de afwikkeling van een erfenis beter te laten verlopen?

Hoe werkt het

Alles in dit systeem draait om momenten: het halen van een diploma, een nieuw huis, het overlijden van je hond of het kopen van je eerste auto. Je maakt dus altijd eerst een moment aan, vervolgens kun je hier herinningen onder schrijven. De kern van dit systeem is dat je dit kunt delen met de mensen die voor jou belangrijk zijn. Op de screenshot kun je de structuur van het systeem zien :

 • Je maakt een moment aan
 • Daaronder zet je 1 of meerdere herinneringen
 • Je kan reageren op een herinneringen

Wat is het niet

Dit is geen nieuw social media netwerk zoals LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram, je werkt met een kleine groep mensen die jouw echte vertrouwen hebben, voor de rest heeft niemand er iets mee te maken.

Waarom inloggen met Facebook?

We wilde graag een laagdrempelig systeem bouwen, veel mensen hebben een Facebook account en kunnen dus met 1 klik het systeem gebruiken. Uiteraard kan Facebook onder geen enkele voorwaarde bij de gegevens, dit is technisch onmogelijk. Ik heb inmiddels begrepen dat er mensen zijn die er moeite mee hebben dat ik Facebook als inlog systeem gebruik. Wellicht ga ik dit nog veranderen.

Wie zit er achter?

Justin Schlee heeft het systeem bedacht, Het innovatielab van ANVA heeft het concept middels een Android en iPhone App verder doorontwikkeld. Na aantal maanden innovereren heeft ANVA besloten te stoppen met het concept. Momenteel ontwikkeld Justin Schlee Beheer B.V. het concept verder door.

Hoe verdienen jullie geld?

We hebben lang gezocht naar een systeem zoals dit, we zijn tot de conclusie gekomen dat het er gewoon niet is. Natuurlijk kun je in Facebook gesloten groepen maken maar wij vertrouwen dit niet. Om dit moment staat alles nog in proef en betalen we alles zelf.

Privacy statement

Justin Schlee Beheer B.V., gevestigd aan Gaffel 6 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://samendelen.io
Gaffel 6, 4617GD Bergen op Zoom
Telefoon : +31655302175
Justin Schlee is de Functionaris Gegevensbescherming van Justin Schlee Beheer B.V. Hij/zij is te bereiken via justin@schlee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Justin Schlee Beheer B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in momenten en herinneringen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via justin@schlee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Justin Schlee Beheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden om momenten en herinneringen voor jezelf en dierbare vast te leggen
 • Je de mogelijkheid te bieden foto's vast te leggen voor jezelf en dierbare

Geautomatiseerde besluitvorming

Justin Schlee Beheer B.V. neemt de verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Justin Schlee Beheer B.V.) tussen zit. Justin Schlee Beheer B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Amazon rekognition voor het categoriseren van foto's
 • Door Justin Schlee Beheer B.V. ontwikkelde algoritme die inzicht geven maar geen besluiten nemen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Justin Schlee Beheer B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gebruikers van samendelen kunnen zelf gegevens verwijderen zonder tussenkomst van een medewerker van Justin Schlee Beheer B.V.

Delen van persoonsgegevens met derden

Justin Schlee Beheer B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Justin Schlee Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Justin Schlee Beheer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar justin@schlee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Justin Schlee Beheer B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Justin Schlee Beheer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Justin Schlee Beheer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via justin@schlee.nl